CONTACT

USA
Inter-Asia Sourcing Inc, Jersey Shore, USA
Tel : 1.212.239.4243
Fax : 1.212.504.3081
Contact Name : Sami Kohen
Email : info@iasourcing.com

China
No.163 Donghuang road Shiqiao street, Panyu district 511440 GUANGZHOU China, People's Republic.
Tel :(+86)180-7881-5347
Contact Name :Selina Liu
E-Mail Id : selinal@iasourcing.com

INDIA
Inter-Asia Sourcing Inc, C/O,Edison Clothing INC, Near LRG Womens college, Palladam Road, Tirupur-641 605, Tamilnadu,India.
Tel : 0091 99424 99537
Contact Name: Shiva
E-mail: info@iasourcing.com